ویلاهای لوکس
LUXURY VILLAS

در بازار خرید ویلا، برخی خریداران به دنبال بناهای لوکس با امکاناتی فراتر از حدعالی هستند. در بازار ملک و ساختمان در شهرهای شمالی اغلب این خریداران با مشکل روبرو میشوند و یافتن ملکی که در معنای واقعی لوکس و با امکانات و متریال عالی باشد کمی مشکل است و این دوستان در هیاهوی خرید و سرمایه گذاری بی جواب می مانند. واضح تر بگوییم، معماری مدرن تاثیر گرفته از دانش روز دنیا و تطابق آن با فضای سنتی و بومی ایران مخصوصاً در این منطقه کمی پیچیده بوده و بررسی آن در راستای سلایق افراد مستلزم زمان زیادی است. اما برای این عزیزان گروه آوان مواردی را در نظر گرفته که با ذکر تفاوت ها و امکانات ویژه آن را مورد بررسی قرار داده است.