پیش فروش آپارتمان های لوکس در دریاگوشه
مشخصات و امکانات :